staffanstorp.se är nu uppdaterad till wordpress 4.7.1

WordPress Version 4.7, denna gång döpt efter jazz vokalisten Sarah ”Sassy” Vaughan, släpptes i december. Vi väntade dock med vår uppdatering tills 4.7.1 släpptes så att vi slapp de första buggarna.

Annonser

Lämna en kommentar

Lagar att tänka på…

Lagbok Foto: Lisbeth Svensson

Här har jag skrivit ner ett antal lagar som vi inom Staffanstorps kommun behöver arbeta efter. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa om dem.

PuL=Personuppgiftslagen reglerar hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgiftslagen ska skydda människor från att bli kränkta av hur andra använder deras personuppgifter. Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om en person. Vi publicerar aldrig personnummer på webben.

Man får inte kränka andra människor

PuL säger alltså att vi inte får publicera kränkande bilder på webben. I Staffanstorps kommun har vi förstärkt PuL, när det gäller barn under 15 år, då föräldrar ska fylla i en särskild blankett med medgivande om deras barn får vara med på bild, film, analog (tryckta foldrar mm) eller digital (webb, facebook, instagram mm)media. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en viss behandling men enligt råd från Datainspektionen brukar 15 år vara en tumregel, därför valde vi under 15 år. Vi frågar också vuxna människor om det är ok att vara med på bild.

Annat ansvar som är viktigt när det gäller bilder på barn

Varje lärare, mentor, förskollärare, barnsköterska, annan pedagog eller personal som jobbar i våra skolor och förskolor har ansvar för att se till så att inga barn med skyddade adresser eller barn som inte får vara med på bild hamnar på bild. Detta är speciellt viktigt när ni t ex åker på utflykt till Bokskogen och möter någon från media. Det är nämligen tillåtet att fotografera på allmän plats. En pressfotograf har dessutom inga särskilda lagparagrafer att följa om vad hen får fotografera.

Upphovsrätten innebär att konstnärer, kompositörer, författare, fotografer och andra konstnärliga skapare har rätt att bestämma hur deras verk får användas. På vår webbplats använder vi Creative commons vi använder bara fria bilder och bilder vi har tagit själv. Vi anger alltid vem som tagit bilden och var vi har fått den ifrån. Vi har också en egen Staffanstorps licens som säger att de bilder som vi använder som är tagna av en fotograf har copyright på sina bilder, då ska det stå t ex Foto och licens: Ulrika Vendelbo.

Myndigheter och andra offentliga organisationer ska följa språklagen. Språklagen ställer krav på myndigheters språk. I Språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför skriver vi klarspråk.

När det gäller  våra kommentarer gäller Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) till viss del. Lagen styr att alla har rätt att fritt uttrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier. YGL garanterar alltså att ingen myndighet genom censur ska få hindra oss från att uttrycka oss, men garanterar inte att de får skriva/säga vad som helst, var som helst, när som helst. Här går våra riktlinjer in.

Förvaltningslagen reglerar hur vi ska gå tillväga vid behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service. I förvaltningslagen står det till exempel att frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor =BBS-lagen kräver bland annat att den som har öppna kommentarer på nätet eller har en Facebook sida ska hålla uppsikt över det som publiceras och ta bort inlägg som strider mot lagen. Därför är det viktigt att alla sidansvariga redaktörer har koll på sina inkommande kommentarer.

Undrar du något kontakta mig gärna. Lisbeth Svensson

, ,

Lämna en kommentar

Säkrare staffanstorp.se

Våra externa webbplatser har gått ner lite för många gånger den sista tiden. Enligt en rapport från webbhotellet har vi blivit DDoS attackerade. För att förhindra att vi blir DDoS attackerade igen kommer vi att ”skruva till” alla våra webbplatser och enskilda sidor, server och annat. DDoS är en attack i syfte att förhindra normal åtkomst till en eller flera webbplatser en slags överbelastning så att webbplatsen inte kan visas. 

Jag håller på att gå igenom huvudwebben staffanstorp.se för att inte tillåta trackbacks och pingar som är en del av problemet.

Vi behöver hjälp med att ni på era subdomäners befintliga sidor bockar ur i rutan framför att vi tillåter trackbacks and pingar.
Det ligger i redigeraläget på sidan till höger under uppdatera i Diskussion. (Som ni kan se om ni har bockat i alla rutor under Panelinställning till höger vid ert namn.)

Diskussion

Jag har ställt in alla våra webbplatser så att när du gör ett nytt inlägg/ny nyhet eller en ny sida är det redan urbockat.

Lämna en kommentar

staffanstorp.se och alla underwebbar

Hoppas ni alla har haft mysiga helgdagar och att ert nya år har börjat bra. Sitter här och blickar framåt och det ser spännande ut. Eftersom jag varit ledig alla mellandagar har jag varit borta ett tag och då får man en liten ”arbetschock” när man kommer tillbaka.

Ville berätta för er webbredaktörer att vi har haft en del motgångar i vårt utvecklingsprojekt för den nya webben, stora och små motgångar, men nu hoppas vi att vi är på gång igen. Alva Esping vår kommunikationsassistent har tyvärr slutat då hennes projektanställning är slut.

Alla inlägg/nyheter och sidor ska ha en liggande bild i storlek nära 1600×900
Jag har upptäckt att det slarvas en del med att använda bilder och speciellt bilder i rätt storlek när ni jobbar på staffanstorp.se och dess subdomäner. Därför vill jag påpeka att:

Både sidor och inlägg ska ha en ”Utvald bild” på alla våra webbplatser. Se sid 13 i WordPress guiderna som du hittar på Intranätet i filarkivet under kommunikation.

staffanstorpaxbomse

Vi har valt en liggande bild för att layouten lätt ska kunna förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har. Därför är det mycket viktigt att ni har en liggande bild och försöker hålla er till den bildstorlek vi ska ha på webben, speciellt eftersom vi jobbar med ett nytt utseende till staffanstorp.se som sätter bilden ännu mer i fokus. Bilden är i fokus både i nyhetsmallen och på övriga sidor, till exempel kommer startsidan på huvudwebben att ha synliga bilder både på toppnyheten som idag men också på de tre nästkommande inläggen.

Utdrag ur vår kommunikationspolicy

” Rätt bild stärker vårt budskap och kan skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla snarare än bidra. Staffanstorps kommuns bildspråk ska andas värme, trygghet, närhet och öppenhet. Bilderna ska ha fokus på att visa vad verksamheterna gör. Bilderna ska skapa tydlighet och harmoni, de får inte vara kalla och avståndstagande. Bilderna ska ha ett direkt tilltal och handla om mottagaren snarare än avsändaren.”

Behöver ni utbildning i hur ni ska hantera bilder eller hjälp med bilder kontakta mig gärna så hjälper jag dig. Fortsätt ert goda jobb med våra webbar 🙂
Lisbeth Svensson
046-25 12 38

Bild från http://axbom.se/responsive-web-design-med-johan-edlund

Lämna en kommentar

staffanstorp.se är nu uppdaterat till WordPress 4.3

Denna nya version 4.3 av WordPress, heter ”Billie” för att hedra jazzsångerskan Billie Holiday, Nya funktioner i 4.3 gör det ännu enklare för oss att hantera vårt innehåll. Läs mer här https://wordpress.org/news/2015/08/billie/

Länk till introduktion av Billie WordPress 4.3

Lämna en kommentar

Dags att rensa i mediabiblioteket på våra webbar

Jag vill uppmana alla redaktörer på staffanstorp.se webbplatser att rensa i filarkivet. Då vi har upptäckt att servern är nästan full har jag varit inne på våra webbplatser (över 50 st) och tittat runt vad det kan bero på.

Ni gör ett fantastiskt jobb!

Många webbplatser ser jättebra ut men jag har upptäckt att många av er lägger ut högupplösta bilder rakt från kameran utan att göra om dem till webbilder (1600×900, 72 dpi). Därför ber jag er att använda ett bildprogram för att behandla era bilder. Använd gärna http://www.pixlr.com/editor/?loc=sv du ser hur du gör här i pixlr bildhantering. Du kan också ta liggande bilder med din kamera och ställa om kameran till webbilder, men om du tar en pangbild går den inte att trycka. Kontrollera också att webbild-inställningen är tillräckligt stor på din kamera för 1600×900 bilder.

Byta ut ett dokument? Ta bort det gamla

Det kan också bero på att ni ibland tar bort sidor och inlägg men inte tar bort bilagor och bilder i mediabiblioteket. Innan du tar bort en sida eller ett inlägg eller ett dokument sudda ut filen/filerna och bilder i mediabiblioteket.

Lämna en kommentar

Vi uppgraderar snart staffanstorp.se till WordPress 4.2

WordPress 4.2 Powell

Version 4.2 av WordPress , heter ” Powell ” för att hedra jazzpianisten Bud Powell.
Här följer en sammanfattning av vad som är nytt och uppdaterat i WordPress 4.2.

Lämna en kommentar