Arkiv för oktober, 2012

Svenskarna och Internet 2012

Hur omfattande är Twitterflödet? Har den traditionella tv-apparaten spelat ut sin roll?

Svenskarna och Internet heter den årliga rapporten av .SE som baseras på undersökningen med samma namn, den är sammanställd av Olle Findahl. .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur startade år 2000 att ta fram en årlig studie av Svenskarnas internet- och mediavanor. Rapporten är framtagen genom att man har intervjuat ett urval av svenska folket om deras internetvanor. Läs mer på .se

Annonser

Lämna en kommentar

Creative Commons och upphovsrätt

Creative Commons (CC) är som vi har berättat tidigare en fri licensmodell där upphovsrättsinnehavaren själv kan bestämma hur andra får använda materialet utifrån ett antal förutbestämda kriterier.

Upphovsrätt

I lagen om upphovsrätt finns regler om hur du får använda andras material. Lagen gäller oavsett om materialet är i tryckt eller digital form. Det innebär att du måste fråga upphovsmannen (den som har producerat materialet) om tillstånd, innan du använder materialet i ditt eget arbete. Vissa texter, bilder, filer eller annat material är undantagna denna generella licens. Om upphovsmannen har indikerat en annan licens så gäller den istället. Det kan till exempel vara bilder tagna av en fotograf som har copyright på sina bilder då skriver du till exempel Foto och licens:Ulrika Vendelbo.

Du kan läsa mer här på Statens medieråds webbplats

En ny upphovsrättslag

Förslaget till en ny upphovsrättslag innebär såväl en förenkling som en strukturell nyordning som, om detta genomförs, är avsett att underlätta tillämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna. Den nya upphovsrättslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.  Läs mer på Regeringens webbplats

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk.

Vad kan Creative Commons tillföra i skolarbetet?

Läs mer på .se webbplats

Lämna en kommentar

Gör din egen interaktiva karta

Vår Geoinfo-avdelning har gjort det möjligt för vem som helst att göra en ”egen” karta, anpassad för visning på vår webb.

Många gånger beskriver vi en plats eller ett område i en text. Genom att länka till en karta, där platsen är markerad, underlättar vi många gånger för besökaren.

Länken öppnas då i en ”lightbox” (precis som när du klickar upp en bild) ovanför texten och tar inte besökaren från sidan.  Användarguide, skapa kartlänk, 2012-09-28

 

3 kommentarer