Arkiv för augusti, 2013

Fånga läsare med bra rubriker, bildtexter och mellanrubriker

Pennor Foto:Ulrika Vendelbo

Är du intresserad av textredigering kan du använda dig av Björn Karlssons idélista från Populär Kommunikation. Jag hade nöjet att delta på en kurs med Björn ”Psykologi för kommunikatörer” som handlade om att göra din kommunikation begripligare, användbarare och effektivare genom att finna svaren på frågor om hur människor upplever, tänker och reagerar. 

Rubriker

 • Rubrikernas främsta uppgift är att informera om värdet i att läsa den efterföljande brödtexten.
 • Överdriv inte. De förväntningar du skapar med rubriken måste ha täckning i den text som följer.
 • Inled rubriken med det mest laddade ordet eller uttrycket.
 • Undvik långa och krångliga ord.
 • Var återhållsam med språkliga klurigheter.
 • Använd om möjligt aktiv presensform.
 • Undvik förkortningar i rubriker. Alla vet inte vad den förkortning du tänkt använda betyder.
 • Sätt inte punkt i en rubrik. Men om rubriken är en fråga ska den naturligtvis följas av ett frågetecken. Var sparsam med utropstecken.

Mellanrubriker

 • Mellanrubriken ska berätta om den närmast efterföljande brödtexten.
 • Följ samma råd som för rubriker ovan.

Bildtexter

 • Bildtexten är bildens ”speakerkommentar”.
 • Lägg ner omsorg på bildtexterna. Eftersom bilderna är det som läsaren ser först på sidan, är det mycket vanligt att de blir lästa före rubriken.
 • Utnyttja möjligheten att berätta inte bara om bilden utan också om godbitar i brödtexten.
 • När det är lämpligt, kan du förse bildtexten med en bildtextrubrik.

Ingresser/sammanfattningar

I vissa typer av trycksaker, t ex tidningar och rapporter, förser man längre avsnitt (artiklar, kapitel) med inledande sammanfattningar. I en tidning kallas dessa för ingresser.

 • Gör ingressen/sammanfattningen kort, ca 6-10 rader.
 • I ingressen/sammanfattningen kan du berätta om några godbitar som inte kommit med i rubrik, mellanrubriker och bildtexter. Men spara en del av godbitarna till brödtexten.

Ovanstående är en av tumreglerna i häftet Tio tumregler för textredigering av Populär kommunikation. Läs mer om häftet på sidan Tio-Tumregler-häften

Annonser

Lämna en kommentar