Arkiv för januari, 2014

Skriver du lättläst?

Ett verktyg som hjälper dig att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa är ett läsbarhetsindex, förkortat lix. Det hittar du på lix.se.

Lix räknar ut svårighetsgraden i din text baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

Långa meningar med långa ord är alltså svårare än korta meningar med korta ord. Här kan  du kontrollera vilken nivå på läsbarhet din text har.

Ta bort onödiga ord. 
Det kostar inte extra att skriva begripligt. 
Alla har rätt att förstå vad du skriver.

Dessa kloka ord hittade jag på raktpasak.fi

Testa hur lättläst du skriver

  • Ta en text som du vill kontrollera
  • Kopiera texten
  • Gå in på lix.se
  • Klistra in texten i rutan som dyker upp
  • Tryck på knappen ”Analysera”
  • Läs resultatet.
Annonser

Lämna en kommentar