Arkiv för oktober, 2016

Lagar att tänka på…

Lagbok Foto: Lisbeth Svensson

Här har jag skrivit ner ett antal lagar som vi inom Staffanstorps kommun behöver arbeta efter. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa om dem.

PuL=Personuppgiftslagen reglerar hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgiftslagen ska skydda människor från att bli kränkta av hur andra använder deras personuppgifter. Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om en person. Vi publicerar aldrig personnummer på webben.

Man får inte kränka andra människor

PuL säger alltså att vi inte får publicera kränkande bilder på webben. I Staffanstorps kommun har vi förstärkt PuL, när det gäller barn under 15 år, då föräldrar ska fylla i en särskild blankett med medgivande om deras barn får vara med på bild, film, analog (tryckta foldrar mm) eller digital (webb, facebook, instagram mm)media. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en viss behandling men enligt råd från Datainspektionen brukar 15 år vara en tumregel, därför valde vi under 15 år. Vi frågar också vuxna människor om det är ok att vara med på bild.

Annat ansvar som är viktigt när det gäller bilder på barn

Varje lärare, mentor, förskollärare, barnsköterska, annan pedagog eller personal som jobbar i våra skolor och förskolor har ansvar för att se till så att inga barn med skyddade adresser eller barn som inte får vara med på bild hamnar på bild. Detta är speciellt viktigt när ni t ex åker på utflykt till Bokskogen och möter någon från media. Det är nämligen tillåtet att fotografera på allmän plats. En pressfotograf har dessutom inga särskilda lagparagrafer att följa om vad hen får fotografera.

Upphovsrätten innebär att konstnärer, kompositörer, författare, fotografer och andra konstnärliga skapare har rätt att bestämma hur deras verk får användas. På vår webbplats använder vi Creative commons vi använder bara fria bilder och bilder vi har tagit själv. Vi anger alltid vem som tagit bilden och var vi har fått den ifrån. Vi har också en egen Staffanstorps licens som säger att de bilder som vi använder som är tagna av en fotograf har copyright på sina bilder, då ska det stå t ex Foto och licens: Ulrika Vendelbo.

Myndigheter och andra offentliga organisationer ska följa språklagen. Språklagen ställer krav på myndigheters språk. I Språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför skriver vi klarspråk.

När det gäller  våra kommentarer gäller Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) till viss del. Lagen styr att alla har rätt att fritt uttrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier. YGL garanterar alltså att ingen myndighet genom censur ska få hindra oss från att uttrycka oss, men garanterar inte att de får skriva/säga vad som helst, var som helst, när som helst. Här går våra riktlinjer in.

Förvaltningslagen reglerar hur vi ska gå tillväga vid behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service. I förvaltningslagen står det till exempel att frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor =BBS-lagen kräver bland annat att den som har öppna kommentarer på nätet eller har en Facebook sida ska hålla uppsikt över det som publiceras och ta bort inlägg som strider mot lagen. Därför är det viktigt att alla sidansvariga redaktörer har koll på sina inkommande kommentarer.

Undrar du något kontakta mig gärna. Lisbeth Svensson

Annonser

, ,

Lämna en kommentar