Inlägg taggade behörigheter

Behörigheter/rättigheter på siten

WordPress har fem fördefinierade roller: Administratör , Redaktör , Författare , Medarbetare och Prenumerant.

  • Medarbetare

En medarbetare kan skriva nya inlägg och sidor men inte publicera, hantera flera användare och gästkommentarer. Kan därmed inte göra något som syns för webbplatsens besökare. Ett inlägg eller en sida som skapats av en medarbetare måste därför publiceras av en användare med högre befogenhet.

  •  Författare

En författare kan publicera material på webbplatsen, dock bara sådant som denne själv skapat. En författare kan med andra ord inte redigera eller publicera andras inlägg eller sidor. Det är vanligt att bloggar med flera skribenter låter skribenterna vara användare av typen författare.

  • Redaktör

Redaktören är näst administratören den med mest befogenheter. Redaktören kan skapa och redigera innehåll precis som administratören. Sett till innehållet har redaktören fulla befogenheter, men denne kommer inte åt globala inställningar eller sådant som rör webbplatsens utseende.

Annonser

Lämna en kommentar