Inlägg taggade bilder

Lagar att tänka på…

Lagbok Foto: Lisbeth Svensson

Här har jag skrivit ner ett antal lagar som vi inom Staffanstorps kommun behöver arbeta efter. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa om dem.

PuL=Personuppgiftslagen reglerar hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgiftslagen ska skydda människor från att bli kränkta av hur andra använder deras personuppgifter. Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om en person. Vi publicerar aldrig personnummer på webben.

Man får inte kränka andra människor

PuL säger alltså att vi inte får publicera kränkande bilder på webben. I Staffanstorps kommun har vi förstärkt PuL, när det gäller barn under 15 år, då föräldrar ska fylla i en särskild blankett med medgivande om deras barn får vara med på bild, film, analog (tryckta foldrar mm) eller digital (webb, facebook, instagram mm)media. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en viss behandling men enligt råd från Datainspektionen brukar 15 år vara en tumregel, därför valde vi under 15 år. Vi frågar också vuxna människor om det är ok att vara med på bild.

Annat ansvar som är viktigt när det gäller bilder på barn

Varje lärare, mentor, förskollärare, barnsköterska, annan pedagog eller personal som jobbar i våra skolor och förskolor har ansvar för att se till så att inga barn med skyddade adresser eller barn som inte får vara med på bild hamnar på bild. Detta är speciellt viktigt när ni t ex åker på utflykt till Bokskogen och möter någon från media. Det är nämligen tillåtet att fotografera på allmän plats. En pressfotograf har dessutom inga särskilda lagparagrafer att följa om vad hen får fotografera.

Upphovsrätten innebär att konstnärer, kompositörer, författare, fotografer och andra konstnärliga skapare har rätt att bestämma hur deras verk får användas. På vår webbplats använder vi Creative commons vi använder bara fria bilder och bilder vi har tagit själv. Vi anger alltid vem som tagit bilden och var vi har fått den ifrån. Vi har också en egen Staffanstorps licens som säger att de bilder som vi använder som är tagna av en fotograf har copyright på sina bilder, då ska det stå t ex Foto och licens: Ulrika Vendelbo.

Myndigheter och andra offentliga organisationer ska följa språklagen. Språklagen ställer krav på myndigheters språk. I Språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför skriver vi klarspråk.

När det gäller  våra kommentarer gäller Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) till viss del. Lagen styr att alla har rätt att fritt uttrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier. YGL garanterar alltså att ingen myndighet genom censur ska få hindra oss från att uttrycka oss, men garanterar inte att de får skriva/säga vad som helst, var som helst, när som helst. Här går våra riktlinjer in.

Förvaltningslagen reglerar hur vi ska gå tillväga vid behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service. I förvaltningslagen står det till exempel att frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor =BBS-lagen kräver bland annat att den som har öppna kommentarer på nätet eller har en Facebook sida ska hålla uppsikt över det som publiceras och ta bort inlägg som strider mot lagen. Därför är det viktigt att alla sidansvariga redaktörer har koll på sina inkommande kommentarer.

Undrar du något kontakta mig gärna. Lisbeth Svensson

Annonser

, ,

Lämna en kommentar

Lag om kränkande fotografering

Alpacka

Den 1 juli 2013 kom en ny lag om kränkande fotografering från Riksdagen. Frågan om integritetskränkande fotografering har dykt upp med jämna mellanrum hos politiker och i lagstiftningssammanhang.

Vad betyder kränkande fotografering?

 Det innebär att man med kameran eller annan upptagningsanordning som verktyg kränker någons personliga integritet. Det handlar om att det då sker ett intrång i den privata och fredade sfär som varje person ska ha rätt till i förhållande till andra. Den nya straffbestämmelsen är tänkt att komplettera det skydd för enskilda som redan finns mot olika former av hänsynslöst beteende. Problemet med nuvarande lagstiftning är nämligen att man inte kan komma åt tillfällen när en person ofredas på grund av någon annans handlingar, t ex fotografering, om personen inte är medveten om att det sker. De exempel som har dykt upp sedan tidigare handlar om smygfilmning av en person i badrummet, den sovande personen som filmas i sovrummet när denne utsätts för sexuella handlingar eller den dolda kameran som fotograferar ett par i en sexuell situation i sovrummet utan den enes vetskap om fotograferingen säger Catharina Ekdahl på Svenska Fotografers Förbund.

Checklista om kränkande fotografering:

  • Brottsligt om fotograferingen och filmningen sker utan lov och utan den avbildades vetskap och när den avbildade befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i annat privat utrymme för privata angelägenheter.
  • Inte brottsligt om sådan fotografering eller filmning sker i ett syfte eller under en omständighet som får anses försvarlig, t ex som led i en nyhetshändelse.
  • Inte brottsligt om sådan fotografering eller filmning sker som ett led i en myndighets verksamhet.

Läs mer om vad Catharina Ekdahl på Svenska Fotografers Förbund svarar på några vanliga frågor.

Stopp på kränkande bilder

Mats Schagerström intervjuad på publish. menar att lagen i huvudsak har två syften: att få stopp på kränkande bilder och att skydda personer i sin privata sfär.

– Vi kan fortfarande fotografera människor på allmän plats, exempelvis ett torg eller ett tåg, utan att fråga om lov först, så länge vi inte tar bilder som kan anses kränkande eller är för kommersiellt bruk, alltså i exempelvis reklamsyfte.

Lagtext

Läs lagen i sin helhet på Regeringens webbplats

Källa: Svenska fotografers förbund, tt-gruppen.com och regeringen.se

Lämna en kommentar

Bilder i brödtext

Alla inlägg och sidor på webbplatsen (både huvuddomän och subdomän) ska innehålla en utvald bild. Denna bild läggs in i inlägget eller på sidan via Utvald bild

Om du som redaktör även vill jobba med bilder inne i inläggen eller inne på sidorna finns det vissa rekommendationer du bör följa. Här kommer en kort beskrivning och en bild som visar hur texten flödar om du följer instruktionerna. (Hur du gör en lightbox ser du i manualen på sidan 13. En lightbox är en ”ramen” runt bilden och bilden placeras i mitten av sidan och är klickbar till större storlek om bilden är inlagd som 1600×900 bild. https://skrivastaffanstorpse.files.wordpress.com/2012/01/wordpressguide_huvud_120125.pdf)

Bild i brödtext:

1. Stor bild där text kommer under eller ovanför bilden: Välj Justering – ingen, Storlek – Medium

2. Liten liggande vänsterställd bild där texten flödar bredvid: Välj Justering – vänster, Storlek – miniatyr.

3. Liten liggande högerställd bild där texten flödar bredvid: Välj Justering – höger, Storlek – miniatyr

2 kommentarer