Inlägg taggade Creative Commons

Lagar att tänka på…

Lagbok Foto: Lisbeth Svensson

Här har jag skrivit ner ett antal lagar som vi inom Staffanstorps kommun behöver arbeta efter. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa om dem.

PuL=Personuppgiftslagen reglerar hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgiftslagen ska skydda människor från att bli kränkta av hur andra använder deras personuppgifter. Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om en person. Vi publicerar aldrig personnummer på webben.

Man får inte kränka andra människor

PuL säger alltså att vi inte får publicera kränkande bilder på webben. I Staffanstorps kommun har vi förstärkt PuL, när det gäller barn under 15 år, då föräldrar ska fylla i en särskild blankett med medgivande om deras barn får vara med på bild, film, analog (tryckta foldrar mm) eller digital (webb, facebook, instagram mm)media. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en viss behandling men enligt råd från Datainspektionen brukar 15 år vara en tumregel, därför valde vi under 15 år. Vi frågar också vuxna människor om det är ok att vara med på bild.

Annat ansvar som är viktigt när det gäller bilder på barn

Varje lärare, mentor, förskollärare, barnsköterska, annan pedagog eller personal som jobbar i våra skolor och förskolor har ansvar för att se till så att inga barn med skyddade adresser eller barn som inte får vara med på bild hamnar på bild. Detta är speciellt viktigt när ni t ex åker på utflykt till Bokskogen och möter någon från media. Det är nämligen tillåtet att fotografera på allmän plats. En pressfotograf har dessutom inga särskilda lagparagrafer att följa om vad hen får fotografera.

Upphovsrätten innebär att konstnärer, kompositörer, författare, fotografer och andra konstnärliga skapare har rätt att bestämma hur deras verk får användas. På vår webbplats använder vi Creative commons vi använder bara fria bilder och bilder vi har tagit själv. Vi anger alltid vem som tagit bilden och var vi har fått den ifrån. Vi har också en egen Staffanstorps licens som säger att de bilder som vi använder som är tagna av en fotograf har copyright på sina bilder, då ska det stå t ex Foto och licens: Ulrika Vendelbo.

Myndigheter och andra offentliga organisationer ska följa språklagen. Språklagen ställer krav på myndigheters språk. I Språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför skriver vi klarspråk.

När det gäller  våra kommentarer gäller Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) till viss del. Lagen styr att alla har rätt att fritt uttrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier. YGL garanterar alltså att ingen myndighet genom censur ska få hindra oss från att uttrycka oss, men garanterar inte att de får skriva/säga vad som helst, var som helst, när som helst. Här går våra riktlinjer in.

Förvaltningslagen reglerar hur vi ska gå tillväga vid behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service. I förvaltningslagen står det till exempel att frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor =BBS-lagen kräver bland annat att den som har öppna kommentarer på nätet eller har en Facebook sida ska hålla uppsikt över det som publiceras och ta bort inlägg som strider mot lagen. Därför är det viktigt att alla sidansvariga redaktörer har koll på sina inkommande kommentarer.

Undrar du något kontakta mig gärna. Lisbeth Svensson

Annonser

, ,

Lämna en kommentar

Creative Commons och upphovsrätt

Creative Commons (CC) är som vi har berättat tidigare en fri licensmodell där upphovsrättsinnehavaren själv kan bestämma hur andra får använda materialet utifrån ett antal förutbestämda kriterier.

Upphovsrätt

I lagen om upphovsrätt finns regler om hur du får använda andras material. Lagen gäller oavsett om materialet är i tryckt eller digital form. Det innebär att du måste fråga upphovsmannen (den som har producerat materialet) om tillstånd, innan du använder materialet i ditt eget arbete. Vissa texter, bilder, filer eller annat material är undantagna denna generella licens. Om upphovsmannen har indikerat en annan licens så gäller den istället. Det kan till exempel vara bilder tagna av en fotograf som har copyright på sina bilder då skriver du till exempel Foto och licens:Ulrika Vendelbo.

Du kan läsa mer här på Statens medieråds webbplats

En ny upphovsrättslag

Förslaget till en ny upphovsrättslag innebär såväl en förenkling som en strukturell nyordning som, om detta genomförs, är avsett att underlätta tillämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna. Den nya upphovsrättslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.  Läs mer på Regeringens webbplats

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk.

Vad kan Creative Commons tillföra i skolarbetet?

Läs mer på .se webbplats

Lämna en kommentar

Creative Commons

Creative Commons (CC) är en fri licensmodell där upphovsrättsinnehavaren själv kan bestämma hur andra får använda materialet utifrån ett antal förutbestämda kriterier. Till licenserna finns små ikoner som gör det tydligt vad som gäller för varje webbplats. Vi har valt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0

Syftet med Creative Commons är att hjälpa människor som skapar att dela med sig (helt eller delvis) av sina verk. Detta genomförs rent praktiskt genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.

Det finns olika varianter av licensieringen. ”Icke kommersiell”. Innebär att andra får sprida och använda verket, men inte i kommersiella sammanhang. ”Dela lika”. Betyder att bearbetningar av verket ­endast får spridas enligt samma villkor som ur­sprungsverket. Om ­ursprungsverket till exempel är släppt med villkoret ”Icke ­kommersiell” så får man inte heller använda bearbetningen i kommersiella sammanhang.

Källa: Creative Commons Sverige

1 kommentar