Inlägg taggade Ingress

Hur gör jag en ingress i WP?

En Ingress använder vi i ett inlägg, ej på en sida. Ett inlägg är som en vanlig nyhet som är uppbyggd av en Rubrik, en ingress och en brödtext. Skriv din text märk den och klicka på I = kursiv text som finns i verktygsfältet. Se exempel:

Fyra arkitektkontor har utfört parallella arkitektuppdrag om hur stationsområdet i Hjärup kan utformas i samband med Södra stambanans utbyggnad från två till fyra spår.

Annonser

,

Lämna en kommentar