Inlägg taggade källkod

Open source och öppen källkod

Öppen källkod, nämns ofta som en synonym till ”fri programvara”, på engelska open source, avser datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov.

Öppen källkod ska vara fri för vem som helst att ladda hem, utveckla vidare och även sprida vidare. Det var Open Source Initiative, OSI, som startade öppen källkod.  Begreppet öppen källkod kan också beskriva hur en grupp utvecklare samarbetar (ofta via Internet) för att gemensamt utveckla programvara.

Källa Wikipedia mm

Annonser

Lämna en kommentar